Lidija Katalinić Špoljarić

profesor kineziologije, crni pojas 2. dan

OPŠIRNIJE

Goran Juzbašić

trener, crni pojas 1. dan

OPŠIRNIJE

Ivan Mažar

profesor kineziologije, crni pojas 1. dan

Ivan Mažar
OPŠIRNIJE