Polaganje za učeničke pojaseve u ljetnom ispitnom roku održati će se 06. 06. 2016. prema slijedećem rasporedu:

18.00 h 

ZA VIŠI BIJELI POJAS (9. KUP)

 1. SARA HUNJET
 2. ELENA KOVAČEVIĆ

ZA NIŽI ŽUTI POJAS (8. KUP)

 1. ACMAN PAVLA (I 9)
 2. MALOČA MARTA
 3. HORVAT LEON
 4. ZORC IVAN
 5. TOMAŠKO PETRA
 6. LUČIĆ TARA
 7. ZADRO ŠIMUN
 8. KOSTIĆ NADJA
 9. ZARA ZADRO
 10. BJELKANOVIĆ KAJA
 11. BODROŽIĆ ANA
 12. BALINT LUKA
 13. KOVAČ NOA
 14. MATIJAŠIĆ VIKTOR
 15. MIHELIN DINO
 16. ZJALIĆ ZITA
 17. MIŠKULIN LAURA
 18. ČORKO MAKSIM
 19. ČOKALJ MATIJA
 20. KELČEC MIA
 21. KARLO STRIČEVIĆ ROIĆ
 22. LUKA VULETIĆ
 23. JOVIĆ IVAN

18.45 h

 1. POLOVINA ANDREJ
 2. SOKOL MARGITA
 3. BABURIĆ MATEJ
 4. TRGOVAC MIHAEL
 5. ILIŠEVIĆ TOMAŠIĆ LEGOLAS
 6. HOLJEVIĆ KARLO
 7. SMILJIĆ TARA
 8. KOJIĆ MARKO
 9. ZORIĆ LEONA
 10. GOJEVIĆ IVANO
 11. BILIĆ MARKO
 12. JOVIĆ IVAN
 13. DŽAJA MARIN
 14. HORINA NIKA
 15. TIN LEKO
 16. LEONA PLEVNIK
 17. NIKOLA LAŽETA
 18. BAN DORA
 19. SZITA MIA

ZA VIŠI ŽUTI POJAS (7. KUP)

 1. ŠAVORIĆ LANA
 2. FRAN MARTINOVIĆ
 3. KAJKUŠ BENJAMIN
 4. VUKUŠIĆ FRAN

19.30 h

ZA NIŽI ZELENI POJAS (6. KUP)

 1. LABAVIĆ JANA
 2. BLAŽENIĆ STIPETIĆ LANA
 3. MIŠKULIN NORA
 4. BLAŽANOVIĆ ZRIN
 5. TOLIĆ LUCIJA
 6. GALUNIĆ IVA
 7. DOMAGOJ BIŠĆAN
 8. BIŠĆAN DOMINIK
 9. BORNA VINKOVIĆ
 10. GOLUBIĆ LUKOLAS
 11. BEDEKOVIĆ LOVRO
 12. VINKOVIĆ BORNA

ZA VIŠI ZELENI POJAS (5. KUP)

 1. PUTAR LUCIJA
 2. JOLIĆ MARIN
 3. TURČIĆ KLARA
 4. EMA MILATOVIĆ
 5. MARIO SMEK
 6. BOŽO ŠARIĆ
 7. KRMPOTIĆ NEVA

ZA NIŽI PLAVI POJAS (4. KUP)

 1. JOLIĆ MARTA
 2. PAVUN KAJA
 3. HAPOVČAN SARA
 4. ŠELENDIĆ LEON
 5. NIKA MUSTAPIĆ
 6. FRAN SLUNJSKI

20.30 h

ZA VIŠI PLAVI POJAS (3. KUP)

 1. JAKŠIĆ EVA
 2. ILIČIĆ MIHOVIL
 3. LACO BRUNA
 4. ENA BUKOVEC

ZA NIŽI CRVENI POJAS (2. KUP)

 1. MATEJ HUNJADI
 2. PERKOVIĆ ANDREJA

ZA VIŠI CRVENI POJAS (1. KUP)

 1. KARLA KRIŽANAC
 2. ELA BUKOVAC
 3. NIKA PALIĆ
 4. PATRICIJA FLIS
 5. KORINA HOLJEVAC
 6. ĆURIĆ IVA
 7. ĆURIĆ JURE
 8. SMOTALIĆ DRAŽEN