Lidija Katalinić Špoljarić

profesor kineziologije, crni pojas 2. dan

OPŠIRNIJE

Goran Juzbašić

trener, crni pojas 1. dan

OPŠIRNIJE

Mirko Bertečić

trener, crni pojas 4. dan

TEHNIČKO PH 2021

OPŠIRNIJE