Odličan nastup juniora na 13. Feniks Budo Sport Kupu, 17.03.2019., koji je bio prvi kriterijski turnir za juniorsko prvenstvo Europe 2019.. Zlatnu medalju osvojila je Nika Petanjek, srebrne Gabriel Jereb, Toni Dujić i Edijan Šečić, a brončane medalje su osvojili Ivan Diego Ćosić, Korina Holjevac, Melanie Molnar i Nika Palić. Ekipno je osvojeno 3. mjesto.

U tehničkom dijelu natjecanja pojedinačno su ostvareni slijedeći rezultati: Viktor Matijašić 3. , Mia Kelčec 2. , Margita Sokol 3., Lejla Cinac 3. , Iva Galunić 1., Dora Cerjak 2. Ema Milatović 3., Nino Radočaj 3., Bruna Laco 1., Ivana Tadić 2. u timu1. i u paru3., Bartol Markovinović 3. u paru 3., Lea Matešić 3., u paru1., Dorotea Voljavec 2., Marijan Fuček 1. Laura Sokač 5. Ukupno ekipno u tehničkoj konkurencji istvareno je 2.mjesto.